Revize vyhrazených technických zařízení, profesní školení

Revize vyhrazených technických zařízení a profesní školení zaměstnanců. Zaručujeme bezpečnost a kvalitu v souladu s platnou legislativou. Spolehlivé služby pro Vaše technická zařízení a zaměstnance.

Elektro revize

Jsme odbornou firmou specializující se na elektro revize. Poskytujeme širokou škálu služeb v této oblasti, které zahrnují:

Revize a zkoušky prodlužovacích a odpojitelných přívodů, elektrických spotřebičů, elektrotechnických přístrojů a elektromechanického nářadí do napětí 400 V. Jsme vybaveni nezbytnými znalostmi a technologiemi pro provedení důkladných kontrol a diagnostiky, aby se zajistila bezpečnost a správná funkce těchto zařízení.

Revize a zkoušky elektrických zařízení, včetně elektroinstalací, strojů a zařízení a hromosvodů v rozsahu E1A (bez nebezpečí výbuchu) a E1B (s nebezpečím výbuchu). Naši odborníci provedou komplexní revize a kontroly, abychom splnili veškeré předepsané normy a standardy.

revize vyhrazených technických zařízení, revize elektroinstalací, kontrola elektrických zařízení, elektrotechnická revize, bezpečnost elektroinstalací, revizní zkoušky, elektrorevizní služby, elektrorevizní firma, elektrotechnická kontrola, prověrka elektrozařízení, bezpečnostní audit elektroinstalací
Elektro revize

Naši odborníci jsou připraveni zajistit spolehlivost a bezpečnost transformačních stanic prostřednictvím pravidelných revizí a údržby.

Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle platných norem, jako je ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Poskytujeme kompletní zpracování těchto protokolů, které jsou důležité pro správné zhodnocení vnějších vlivů na elektrotechnická zařízení.

Zajistíme vypracování projektové dokumentace, která zahrnuje detailní plánování a návrh pro provedení revizí a zkoušek elektrotechnických zařízení.

Provedeme vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace. Poskytujeme kompletní dokumentaci a záznamy o provedení revizí a zkoušek elektroinstalací.

Kontrola bezpečnosti provozu strojního zařízení v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Naši odborníci provádějí důkladné kontroly a diagnostiku, aby se zabezpečila bezpečnost a soulad s předpisy.

Revize elektrických systémů

Jsme specializovanou společností v oblasti Revize vyhrazených technických zařízení, zejména elektronických systémů. Poskytujeme širokou škálu služeb, které se zaměřují na zajištění bezpečnosti a správné funkce vašich elektrických zařízení. Zde je přehled našich hlavních činností:

Kontrola provozuschopnosti a montáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), který je také známý jako elektronická zabezpečovací signalizace (EZS). Naši odborníci provedou důkladnou kontrolu tohoto systému, aby se zajistila jeho správná funkce a spolehlivost.

Kontrola provozuschopnosti (revize) a zkouška činnosti při provozu (kontrola) elektrické požární signalizace (EPS). Naši odborníci provedou podrobnou revizi a zkoušku elektrické požární signalizace, abychom se ujistili, že je v souladu s předpisy a plně funkční.

revize technických zařízení, revize elektronických systémů, technická kontrola, revizní zkoušky, revize bezpečnosti, revize elektronických zařízení, revizní protokol, revizní služby, revizní společnost, technická inspekce, revize vyhrazených zařízení, elektronická revize
Revize elektronických systémů

Revize plynových zařízení a tlakových nádob stabilních

Naše společnost se specializuje na poskytování komplexních služeb v oboru Plynová zařízení a tlakové nádoby stabilní. Jsme připraveni poskytnout vám kvalitní a profesionální služby v těchto klíčových oblastech:

Revize a kontroly plynových zařízení pro zemní plyn a propan-butan, včetně plynovodů (NTL, STL, VTL). Naši odborníci provádějí důkladné revize a kontroly, abychom zajistili bezpečnost a správnou funkci plynových zařízení.

Poskytujeme kompletní servis a kontrolu rozvodů technických plynů, abychom zabezpečili jejich bezpečný a efektivní provoz.

revize plynových zařízení, tlakové nádoby stabilní, bezpečnost plynových zařízení, kontrola tlakových nádob, technická inspekce, provozuschopnost plynových zařízení, revize plynovodů, revizní zkoušky, tlakové zařízení, technická bezpečnost, plynové instalace
Revize plynových zařízení a tlakových nádob stabilních

Naši odborníci provádějí důkladné revize a kontroly regulačních stanic plynu, abychom zajistili jejich správnou funkci a soulad s předpisy.

Revize a zkoušky stabilních tlakových nádob, horkovodních kotlů s výkonem nad 35 MW a parních kotlů s jmenovitým množstvím vyrobené páry do 115 t/h. Zajišťujeme důkladné kontroly a zkoušky, aby se zabezpečila bezpečnost a spolehlivost těchto tlakových nádob a kotlů.

Poskytujeme odborné prohlídky a kontroly kotelen, abychom zajistili jejich bezpečnost a soulad s platnými normami a předpisy.

Revize zdvihací a manipulační techniky

Poskytujeme širokou škálu služeb zaměřených na inspekce, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a manipulační techniky. Naše činnosti jsou zaměřeny na následující oblasti:

Inspekce, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle ISO 9927-1. Naši odborníci provádějí důkladné inspekce, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení podle platných norem a předpisů, aby se zajišťovala bezpečnost a spolehlivost těchto zařízení.

Revize zdvihacích zařízení a vázacích prostředků dle ČSN 270142. Poskytujeme revizní služby pro zdvihací zařízení a vázací prostředky v souladu s příslušnými normami, abychom zajistili jejich bezpečnost a správnou funkci.

revize zdvihací techniky, revize manipulační techniky, bezpečnost zdvihacích zařízení, revizní zkoušky zdvihacích zařízení, technické kontroly manipulační techniky, bezpečnostní audit zdvihací techniky, certifikace zdvihací a manipulační techniky, bezpečnostní prověrky zdvihací techniky, údržba zdvihacích zařízení, bezpečnostní inspekce manipulační techniky, pravidelná revize zdvihací techniky, bezpečnostní standardy manipulační techniky.
Revize zdvihací a manipulační techniky

Revize automobilových zvedáků. Naši odborníci provádějí důkladné revize automobilových zvedáků, aby se zajišťovala jejich správná funkce a bezpečnost.

Revize pracovních plošin. Poskytujeme revizní služby pro pracovní plošiny, které zahrnují kontrolu, diagnostiku a zajištění bezpečnosti a spolehlivosti těchto zařízení.

Zpracování dokumentace SPB (systém bezpečné práce). Nabízíme zpracování dokumentace související se systémem bezpečné práce, která splňuje všechny předepsané požadavky a normy.

Technické kontroly a revize všech druhů vysokozdvižných vozíků a regálových zakladačů. Provádíme důkladné technické kontroly a revize vysokozdvižných vozíků a regálových zakladačů, abychom zajistili jejich bezpečnost a správnou funkci.

Revize LPG vysokozdvižných vozíků. Poskytujeme revizní služby pro LPG vysokozdvižné vozíky, které zahrnují kontrolu a diagnostiku, aby se zajišťovala jejich bezpečnost a spolehlivost.

Hasící přístroje a hydranty

Nabízíme komplexní služby zaměřené na kontrolu a revize různých typů hasicích přístrojů a hydrantů. Naše činnosti jsou zaměřeny na následující oblasti:

Provádíme důkladné kontroly a opravy přenosných hasicích přístrojů, abychom zajišťovali jejich správnou funkci a bezpečnost.

Poskytujeme komplexní kontroly a revize hydrantů a požárních nádrží, které zahrnují důkladnou kontrolu a diagnostiku, aby se zajistila jejich spolehlivost a funkčnost.

Provádíme kontroly suchovodů, které slouží k přepravě hasicího média, aby se zajišťovala jejich bezpečnost a správná funkčnost.

revize hasících přístrojů, revize hydrantů, kontrola hasící techniky, revizní zkoušky požárních přístrojů, odborná kontrola hasícího zařízení, certifikovaná údržba hydrantové sítě, zkoušky požárních hasících přístrojů, bezpečnostní revize hasicí techniky, ověřená údržba hasících přístrojů
Revize hasících přístrojů a hydrantů

Profesní školení zaměstnanců

Profesní školení zaměstnanců je nezbytnou součástí legislativně povinného vzdělávání. Naše společnost se specializuje na poskytování profesního školení zaměstnanců, které je přizpůsobeno potřebám jednotlivých oborů a legislativním požadavkům. Zajišťujeme širokou škálu školení v následujících oblastech:

Proškolení a přezkoušení pracovníků s elektrotechnickým vzděláním dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Toto školení je zaměřeno na odbornou přípravu pracovníků v elektrotechnickém oboru a zajišťuje jejich znalosti a dovednosti v souladu s příslušnými předpisy.

profesní školení, zaměstnanecký rozvoj, odborná školení, školení pro zaměstnance, profesní rozvoj, školení a vzdělávání, odborná příprava, rozvojová školení, profesní rekvalifikace, školení a trénink zaměstnanců, školení a rozvoj lidských zdrojů, kariérní školení, školení pro pracovníky
Profesní školení zaměstnanců
  • Školení obsluhy elektrické požární signalizace (EPS). Toto školení je zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců zodpovědných za správnou obsluhu a údržbu elektrické požární signalizace.
  • Školení obsluhy plynových zařízení. Toto školení se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují s plynovými zařízeními a zajišťuje jejich schopnost správného ovládání a údržby těchto zařízení.
  • Školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS). Toto školení je určeno zaměstnancům pracujícím s tlakovými nádobami stabilními a zajišťuje jejich znalosti a dovednosti v oblasti bezpečné manipulace s těmito zařízeními.
  • Opakované i základní školení jeřábníků, vazačů a osob odpovědných za zdvihací zařízení. Tato školení jsou zaměřena na zajištění bezpečnosti a efektivity práce s jeřáby a zdvihacími zařízeními.
  • Školení obsluhy automobilových zvedáků. Toto školení se zaměřuje na správné používání a údržbu automobilových zvedáků v souladu s předpisy a bezpečnostními normami.
  • Školení obsluhy pracovních plošin. Toto školení zahrnuje vzdělávání zaměstnanců, kteří pracují s pracovními plošinami a zajišťuje jejich znalosti v oblasti bezpečného používání a údržby těchto zařízení.
  • Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků (VZV). Naše školení vysokozdvižných vozíků zahrnují základní, rozšiřující i opakované kurzy, které zajišťují bezpečnou a efektivní práci s těmito zařízeními.
  • Školení obsluhy výtahů. Toto školení je určeno zaměstnancům pracujícím s výtahy a zajišťuje jejich odbornou přípravu v oblasti bezpečného provozu a údržby výtahů.
  • Školení obsluhy kotelen. Toto školení je zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců pracujících s kotelnami a zajišťuje jejich znalosti v oblasti bezpečného provozu a údržby kotelních zařízení. Jsme profesionální poskytovatel profesního školení zaměstnanců a zajišťujeme kvalitní vzdělávání v různých oblastech. S našimi školeními budou vaši zaměstnanci dobře připraveni a vybaveni nezbytnými dovednostmi pro svou práci.