Komplexní odborné služby

Koordinace BOZP na stavbách

Činnost koordinátora BOZP na stavbách

Koordinátor BOZP na stavbách plní klíčovou roli v přípravě oznámení o zahájení prací pro OIP. Vedle toho se specializuje na zpracování a průběžnou aktualizaci plánu BOZP, jehož pečlivé vedení je jedním z hlavních úkolů. Jeho odpovědností je také provádění důkladných kontrol staveniště a pečlivý záznam o zjištěném stavu, což zajišťuje bezpečné a efektivní pracovní prostředí.

Příprava oznámení o zahájení prací pro OIP

Koordinátor BOZP na stavbách se aktivně angažuje v přípravě oznámení o zahájení prací pro Organizaci Inženýrských Prací. Tato činnost zahrnuje detailní plán BOZP, jeho průběžnou aktualizaci a pravidelné vedení. Dále se věnuje kontrole staveniště s důrazem na dodržování plánu BOZP a detailnímu zaznamenávání zjištěného stavu.

Koordinace BOZP na stavbách

Kontrola staveniště a záznamy BOZP

Jedním z klíčových úkolů koordinátora BOZP na stavbách je systematičtější provádění kontrol staveniště a sledování souladu s plánem BOZP. Současně pečuje o pečlivý záznam o zjištěném stavu, což je zásadní pro udržení vysokých standardů bezpečnosti a zajištění optimálních pracovních podmínek.

Autorizovaná měření dle zák. 258/2000 sb, §37

Provádíme autorizovaná měření v souladu s nařízením zák 258/2000 sb, §37, zaměřující se na:

Lokální svalová zátěž

Detailní analýza lokální svalové zátěže zajistí komplexní pohled na fyzickou námahu v konkrétních pracovních situacích.

Celková fyzická zátěž

Měření zaměřené na celkovou fyzickou zátěž poskytuje informace o náročnosti pracovního prostředí a přispívá k prevenci pracovních rizik.

Pracovní poloha

Odborně zhodnocujeme pracovní polohy, abychom identifikovali potenciální rizika spojená s ergonomií pracovního místa.

Odborná hodnocení

Naše odborné hodnocení zaměřující se na lokální svalovou zátěž, celkovou fyzickou zátěž a pracovní polohy je klíčové pro efektivní řízení pracovních podmínek a zvyšování pohody zaměstnanců.

E-learning

E-learning pro Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Kvalitní a legislativně konformní školení

Naše e-learningové kurzy pro administrativní pracovníky plně splňují všechna legislativní kritéria. Nabízíme komplexní školící dokumentaci zahrnující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance i vedoucí pracovníky.

Škála poskytovaných služeb v E-learningu

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou základními tématy našich kurzů. Jsme schopni školit nejen zaměstnance, ale i vedoucí pracovníky. Školení zahrnuje vše od preventivních opatření až po pravidla pro řešení krizových situací.

Požární ochrana (PO) je klíčovým prvkem našich školení. Věnujeme se nejen správným postupům při požáru, ale také prevenci a bezpečné evakuaci. Zaměřujeme se na školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků, aby byla zajištěna maximální účinnost.

Školení řidičů referentů pro vozidla do 3,5 tuny poskytuje dovednosti potřebné pro bezpečné řízení všech typů vozidel. Zahrnujeme praktické dovednosti, pravidla silničního provozu a postupy při první pomoci.

Hlavní benefity

Okamžité zahájení školení umožňuje flexibilitu v čase. Srozumitelné texty a výklad zajišťují snadné porozumění i pro ty, kteří mají odborné znalosti na nižší úrovni. Dostupnost pro jednotlivce i skupiny přináší školení přímo na míru potřebám. Automatická notifikace o opakovaných školeních pomáhá udržet všechny zaměstnance aktuální.

Odborná školení

Školení první pomoci

Naše školení první pomoci není pouze o osvojení postupů, ale o vytvoření schopnosti rychle a efektivně reagovat v nouzových situacích. Profesionální instruktoři vytvoří zážitek, který se zaměstnancům zapíše do paměti.

Školení práce ve výškách

Práce ve výškách vyžaduje specifické dovednosti a znalosti. Naše školení se zaměřuje nejen na techniky bezpečné práce ve výškách, ale také na psychologické aspekty a prevenci rizik spojených s touto činností.

Školení řidičů referentů (vozidla do 3,5 tuny)

Řidiči referenti vozidel do 3,5 tuny potřebují zvláštní dovednosti a povědomí o specifikách silničního provozu. Naše školení zahrnuje praktické dovednosti, pravidla silničního provozu a postupy při haváriích, aby byli řidiči připraveni na všechny situace na cestách.

Certifikace ISO

Příprava na ISO certifikaci

Naše služby zahrnují podporu při zavedení ISO a příprava na certifikaci podle norem ISO 9001:2015, 14001:2016 a ISO 45001:2018. Pomáháme firmám plnit tyto normy, což posiluje kvalitu, environmentální odpovědnost a bezpečnost pracoviště.

Interní audit ISO

Proces interního auditu je klíčový pro udržení vysokých standardů definovaných normami ISO. Naši odborníci provedou důkladný interní audit pro ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a ISO 45001:2018, abychom vám pomohli identifikovat oblasti zlepšení a zajistit, že vaše podnikání je v souladu s mezinárodními normami.

Další odborné služby

Poradenství v ADR

Odborně zpracováváme výroční zprávy a poskytujeme komplexní školení v oblasti ADR, abychom zajistili nejlepší přípravu na manipulaci s nebezpečnými látkami. Spolupracujeme s vámi na budování dovedností, které posilují bezpečnost a zodpovědnost.

Roční zprávy o IPPC

Naše služby zahrnují precizní vypracování ročních zpráv o podmínkách integrovaného povolení (IPPC). Jsme obeznámeni s legislativou a zajistíme, aby vše bylo v souladu s předpisy.

Energetické audity

Provádíme komplexní energetické audity, které pomáhají identifikovat a implementovat úsporná opatření. Společně optimalizujeme váš energetický profil a směřujeme k trvale udržitelným řešením.

Požárně bezpečnostní řešení

Vypracováváme požárně bezpečnostní řešení staveb včetně podpory při schvalování HZS.

Únikové plány

Dle platných norem a na základě požadavků HZS vypracujeme únikové plány Vašeho objektu.