Unissa plus, SE

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana Revize VTZ, profesní školení Ekologie Daně a účetnictví

Unissa plus, SE – BOZP, PO, revize, školení, ekologie, daně a účetnictví

Jsme etablovanou firmou s bohatou historií, která se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblastích jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO), revize vyhrazených technických zařízení, hygiena práce, profesní školení, ekologie a účetnictví.

Naše firma byla založena v roce 1996 spojením tří podnikatelů, a od té doby jsme se stali uznávaným partnerem pro mnoho klientů nejen v Jablonci nad Nisou, Liberci, libereckém kraji, ale i po celé České republice. V našem tým jsou kvalifikovaní specialisté a s více než 30 externisty jsme schopni poskytnout vysokou úroveň odbornosti a flexibilitu při plnění požadavků našich klientů.

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO), revize VTZ, profesní školení, ekologie, účetnictví

Bezpečnost práce je klíčovým faktorem v pracovním prostředí. Naše společnost se zaměřuje na dodržování předepsaných pravidel a opatření v oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). S hlavním cílem předcházet ohrožení a poškození lidského zdraví během pracovních procesů.

BOZP zahrnuje širokou škálu opatření, která zaměstnavatelé musí přijmout pro minimalizaci rizik a ochranu zdraví zaměstnanců. Tyto opatření mohou mít technologickou, technickou, právní, organizační nebo administrativní povahu. Všechny tyto kroky směřují k prevenci rizik.

Poskytujeme odbornou pomoc zaměstnavatelům při zajišťování prevence rizik. Naši odborníci v oblasti BOZP provádějí hodnocení rizik na pracovišti a zajišťují zpracování dokumentace BOZP včetně vnitřních předpisů, kterou udržujeme v souladu s právními předpisy. Dále se zabýváme šetřením pracovních úrazů a spolupracujeme na evidenci a hlášení pracovních úrazů.

Hlavním záměrem oblasti hygieny práce je zabránit vzniku nemocí spojených s pracovním prostředím, a to buď eliminací či omezením rizikových faktorů.

Mezi rizikové faktory pracovního prostředí patří fyzikální, chemické a biologické prvky, prach, fyzická námaha, expozice teplotním extrémům, psychické a vizuální zatížení a další elementy, které mohou ovlivnit zdraví pracovníků.

S našimi službami v oblasti požární ochrany (PO). vám pomůžeme zajistit správnou funkčnost a bezpečnost požárních zařízení a systémů. Provádíme revize, školení a poskytujeme poradenství v této oblasti, abyste měli jistotu v případě nouze.

V oblasti revizí vyhrazených technických zařízení (revize VTZ) poskytujeme odborné kontroly, revize a zkoušky, abychom zajistili provozuschopnost a bezpečnost zařízení. Poskytujeme revize VTZ v oblastech elektrické zařízení (elektrická instalace, hromosvod, transformační stanice, strojní zařízení), zdvihací zařízení (jeřáb, kladkostroj), tlakové nadoby stabilní (TNS), plynová zařízení (plynovod, kotel), elektrické systémy (EPS, EZS nebo PZTS), přenosné hasící přístroje (PHP), hydranty (PH nebo PV), požárně bezpečnostní zařízení (PBZ – ucpávky, uzávěry, nouzové osvětlení), manipulační technika (paletový vozík, vysokozdvižný vozík) a mnoho dalších. Naši technici jsou vyškoleni a certifikováni podle platných předpisů, a proto jsou schopni poskytnout spolehlivé revizní služby.

Profesní školení zaměstnanců (jeřábníci, vazači, obsluha tlakových nádob a plynových zařízení, školení elektro dle NV 194/2022 Sb.), jsou navržena tak, aby splňovala legislativní požadavky a zajišťovala odbornou přípravu Vašich zaměstnanců.

V oblasti Ekologie nabízíme služby poradenství v oblasti životního prostředí. Pomůžeme vám splnit environmentální požadavky a předpisy, a tak minimalizovat negativní vlivy vaší činnosti na životní prostředí a případné postihy.

Účetnictví je další službou, kterou poskytujeme. Zajišťujeme komplexní účetní a daňové poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, aby se naši klienti mohli soustředit na své podnikání.

Jsme flexibilním a spolehlivým partnerem pro naše klienty, kteří oceňují naši odbornost, zkušenosti a individuální přístup. Naše široké portfolio služeb nám umožňuje pokrýt různé potřeby a požadavky v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce, požární ochrany, revizí vyhrazených technických zařízení, profesního školení, ekologie, nakládání s chemickými látkami a účetnictví. S námi máte jistotu, že vaše podnikání je v dobrých rukou.

Jsme certifikovaná společnost ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

řízení kvality podle normy ISO
iso environmentální management
ochrana zdraví při práci

Pomůžeme Vám se zavedením těchto ISO norem ve vaší společnosti.